FUNGSI UTAMA

TRANSFORMASI KOMUNITI

  • Kerjasama antara UNIMAS dengan pihak kerajaan, NGO dan pihak swasta
  • Jaringan komuniti terutama sekali masyarakat di sekitar kampus dan di kawasan luar bandar
  • Perlaksanaan projek transformasi komuniti berimpak tinggi

INISIATIF KELESTARIAN

  • Perlaksanaan Program Berimpak Berdasarkan Panduan SDG
  • Dana Lestari : Untuk Program Komuniti Berpandukan SDG
  • Memperkasakan Kegiatan Kampus Lestari

KETERLIBATAN INDUSTRI

  • Menghubungkan rakan industri menerusi kolaborasi perlaksanaan program Komuniti bersama UNIMAS
  • Menghubungkan produk inovasi Industri-UNIMAS, kepada komuniti yang memerlukan
  • Pelaksanaan MoU dan MoA bersama industri dalam skop keterlibatan komuniti yang terpilih