Service Learning Malaysia - University for Society (SULAM)

Image

OBJEKTIF SULAM

1. Meningkatkan pembelajaran pelajar dengan menghubungkaitkan teori dengan praktis di dunia sebenar.

2. Meningkatkan sahsiah, kemahiran sivik dan kewarganegaraan di kalangan pelajar.

3. Memenuhi keperluan komuniti melalui aktiviti kesukarelawanan dengan menggunakan ‘kepakaran’ pelajar mengikut disiplin.

4. Mewujudkan persekitaran kerjasama antara pelajar, tenaga pengajar dan komuniti.

5. Memberi peluang kepada agensi, syarikat korporat dan NGO memberi sumbangan komuniti melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

LATAR BELAKANG SULAM

Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 – 2025 (Pendidikan Tinggi), Lonjakan Pertama yang digariskan di bawah Inisiatif A1 adalah memantapkan kurikulum di mana IPT hendaklah menerima guna High-Impact Educational Practices (HIEPs) yang menggabungkan pembelajaran berasaskan pengalaman dan penyerapan keusahawanan ke dalam kurikulum.

Antara elemen yang diterapkan dalam HIEPs adalah Service Learning Malaysia - University for Society (SULAM).

SULAM merupakan satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menggabungkan objektif pembelajaran kursus dengan khidmat komuniti yang melibatkan pelajar berinteraksi dengan komuniti bagi menyelesaikan permasalahan setempat dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang mereka pelajari di bilik kuliah.

SULAM mempunyai nilai kredit dan jam pelaksanaan khidmat komuniti itu dikira dalam pengiraan jumlah jam pelajar belajar bagi kursus yang berkaitan.

Asas pelaksanaan aktiviti SULAM dalam komuniti adalah Kasih Sayang, Kebahagian dan Saling Menghormati (Love, Happiness and Mutual Respect).

 

Image
This image for Image Layouts addon

PENYERAHAN PRODUK-PRODUK UNTUK ASRAMA MADRASAH AL-KHAIRAT, KUCHING, SARAWAK

Kuching, 21 Januari 2023: Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Sustainabiliti Tenaga, Fakulti Kejuruteraan...

Read More
This image for Image Layouts addon

PROJEK SULAM FSGK UNIMAS BANTU MEMPROMOSIKAN KAMPUNG MERIYU

7 JANUARI 2023 - Setelah empat bulan menjalinkan hubungan kerjasama antara Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (FSGK, UNIMAS) ...

Read More
This image for Image Layouts addon

PROJEK SULAM ANTARABANGSA DALAM TALIAN BUKAN PENGHALANG KOLABORASI ANTARA DUA NEGARA

9 Januari 2023 – Projek eSULAM Antarabangsa dilaksanakan buat pertama kalinya di bawah di bawah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK), UNIMAS. Ia merupakan ...

Read More
This image for Image Layouts addon

PROGRAM SULAM UNIMAS-FSKPM “Kelestarian Pengurusan Ergonomik”

15 Mac 2023: Program Service Learning Malaysia - University for Society (SULAM)...

Read More
This image for Image Layouts addon

PROJEK SULAM FSGK UNIMAS BANTU MEMPROMOSIKAN KAMPUNG MERIYU

7 JANUARI 2023 - Setelah empat bulan menjalinkan hubungan kerjasama antara Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif, Universiti Malaysia Sarawak (FSGK, UNIMAS) ...

Read More
This image for Image Layouts addon

PROJEK SULAM ANTARABANGSA DALAM TALIAN BUKAN PENGHALANG KOLABORASI ANTARA DUA NEGARA

9 Januari 2023 – Projek eSULAM Antarabangsa dilaksanakan buat pertama kalinya di bawah di bawah Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK), UNIMAS. Ia merupakan ...

Read More

SULAM 2023/2024

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYSemester 1

1. TMF4034 Technopreneurship and Product Development
Service Learning Projects for FCSIT

Semester 2

1. TMF4034 Technopreneurship and Product Development
Service Learning Projects for FCSIT

SULAM 2022/2023

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYSemester 1

1. TMF4034 Technopreneurship and Product Development
Service Learning Projects for FCSIT

Semester 2

1. TMF4034 Technopreneurship and Product Development
Service Learning Projects for FCSIT

SULAM 2021/2022

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGYSemester 1

1. TMF4034 Technopreneurship and Product Development
Service Learning Projects for FCSIT

Semester 2

1. TMF4034 Technopreneurship and Product Development
Service Learning Projects for FCSIT

SULAM 2020/2021

FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHNOLOGY

a) UNIMAS Scholarship Fund for B40 students https://www.endowment.unimas.my/index.php/endowment-fund/scholarship-fund-b40
b) UNIMAS technology transfer to community to improve local products in low-income society https://dayakdaily.com/local-cooperative-to-roll-out-apong-honey-and-vinegar/
c) UNIMAS social responsibility (USR) programmes sub-urban and rural community related to SDG1 https://www.usc.unimas.my/index.php/community-engagements/usr